WIE IS FUTUREHEAD?

 IMG_4736

FUTUREHEAD is het alter ego van Toon Wassenberg, een bio-ingenieur met 18 jaar ervaring op terreinen zoals leefmilieu, mobiliteit, biodiversiteit, stadsontwikkeling, energie en materialen.

Hij werkte als rechtstreeks adviseur voor parlementsleden en ministers op Vlaams, federaal en Europees niveau en als projectmanager in de natuur- en milieusector. Tegelijk deed hij een pak bestuurservaring op in diverse raden van bestuur (De Lijn, Haven van Antwerpen, Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen,…). In 2014 startte hij zijn eigen zaak op.

De afgelopen jaren schoolde hij zich bij in Bestuurskunde aan de EHSAL Management School in Brussel en in Transitiemanagement aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Toon volgt van dichtbij op wat er leeft en beweegt op het vlak van transitie richting een meer duurzame en post-fossiele samenleving. Hij doet dat al zijn hele carrière, het gaat daarbij over leefmilieu, groene energie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit, circulaire economie (afval, materialen, recyclage), peer-to-peer economie, maatschappelijke transities en dergelijke meer. Hij heeft bovendien een groot netwerk, heel wat ervaring in strategische communicatie en persrelaties en sociale media hebben nog weinig geheimen voor hem. 

Een uitgebreid CV en wat aanbevelingen zijn te vinden op zijn LinkedIn-pagina: be.linkedin.com/in/toonwassenberg

WAT KAN FUTUREHEAD VOOR JE DOEN?

FUTURE HEAD helpt bedrijven en organisaties om hun duurzame projecten uit te werken, levert freelance duurzaamheidsmanagement en strategisch advies aan huis, tekent transitietrajecten uit en begeleidt ze en vertaalt complexe technische verhalen in hapklare brokken.

FUTUREHEAD helpt bedrijven en organisaties om hun duurzame projecten uit te werken, levert freelance duurzaamheidsmanagement en strategisch advies aan huis en op maat, tekent transitietrajecten uit en begeleidt ze. Zoek je een pakket kant-en-klare en actuele info of inspiratie over een thema in de brede thematiek van groene economie waar je mee aan de slag wil, dan is Toon de man om als een onderzoeksjournalist te beginnen graven en een hanteerbaar dossier voor je samen te stellen. Hij heeft een vlotte pen en verstaat als geen ander de kunst om (als ingenieur) complexe technische verhalen in hapklare brokken voor een breder publiek om te zetten. Tot slot is hij een people manager die het talent heeft om op korte tijd in een ploeg de neuzen in dezelfde richting te helpen zetten en mensen te laten samenwerken op projectbasis.

Moving on up